Vaccinaties konijnen (voorjaar/zomer 2019)

Wanneer en waarom moet ik mijn konijn laten vaccineren?

De gezondheid van uw konijn begint bij de basis. Met een goed onderkomen, de juiste voeding en tijdige vaccinatie voorkomt u al veel problemen.

Konijnen laten niet altijd direct zien dat ze ziek zijn. Het is daarom belangrijk dat u uw konijn tijdig laat vaccineren tegen een aantal ziekten. Twee ziekten zijn vooral erg gevaarlijk voor uw konijn: Myxomatose en het Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS). U kunt uw konijn gelukkig tegen deze zeer besmettelijke, dodelijke ziekten laten vaccineren.

In december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land, waaronder ook in de provincie Groningen, meldingen geweest over acute sterfte onder konijnen. Het gaat hier om wilde en tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht en uit dit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHS, ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd. Het ging hierbij om een nieuwe variant van het virus, namelijk het RHD-2-virus. Deze variant kwam tot vorig jaar voornamelijk voor in Frankrijk, maar nu dus ook in Nederland.

Besmetting met het virus VHS of RHD

Uw konijn kan geïnfecteerd raken met het Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS) als hij in aanraking komt met de ontlasting, de urine of het speeksel van een besmet dier. Besmet voer kan het virus dus ook verspreiden! Bijvoorbeeld dus door het geven van geplukte blaadjes groen uit weiden waar besmette wilde konijnen voorkomen. En ook via uw schoeisel , als u op gras loopt waar zieke wilde konijnen lopen. Tot slot kunnen ook verschillende insecten de ziekte verspreiden.

Het RHD-virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Symptomen van VHS of RHD

In veel gevallen worden er door een eigenaar geen ziekte verschijnselen waargenomen maar wordt het konijn dood aangetroffen. In andere gevallen zijn er symptomen van koorts, niet eten, sloom, benauwdheid en bloederige uitvloeiing uit neus of anus. Er is geen behandeling voor deze ziekte. Bij de nieuwe variant verloopt de ziekte meestal trager en worden bovenstaande symptomen wel vaak waargenomen.

Vaccin tegen RHD – 2

Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd het konijn eenmalig jaarlijks te vaccineren met het vaccin Nobivac Myxo-RHD®. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de klassieke variant van het RHD-virus (RHD1). Belangrijk om te weten is dat het vaccin Nobivac Myxo-RHD® geen bescherming biedt tegen het RHD2-virus en daarom moeten konijnen gevaccineerd worden met Eravac®.  Om een goede bescherming te geven tegen het RHD2-virus moet, als het konijn voor het eerst wordt gevaccineerd, de vaccinatie na 4 tot 6 weken herhaald worden (booster). De bescherming houdt een half jaar aan. Een konijn moet dus daarna half jaarlijks hiermee gevaccineerd worden. Een combi vaccinatie met Nobivac Myxo-RHD® en Eravac® is ook mogelijk!

Leeftijdsgrens vaccinaties

De minimale leeftijdsgrens voor het vaccineren van zowel Nobivac Myxo-RHD® als Eravac® is 5 weken.

Verspreiding beperken

Hoewel een vaccin dat bescherming biedt tegen RHD2 beschikbaar is, blijft het belangrijk om maatregelen te nemen om besmetting en verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Ruimtes waar mogelijke besmette konijnen zijn geweest dienen gedesinfecteerd te worden.
  • Voer geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan uw konijn.
  • Voorkom direct contact van uw konijn met konijnen uit het wild. Als er wilde konijnen in de buurt voorkomen van uw huis kunt u overwegen om uw konijn (tijdelijk) binnen te huisvesten.
  • Neem geen zieke konijnen uit het wild mee naar huis.
  • Goede (hand) hygiëne is belangrijk. Was uw handen extra goed met water en zeep voor en na het voeren en verzorgen van uw konijn.
  • Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen). Via uw schoeisel kan het virus verspreid worden. Laat uw konijnen in ieder geval niet in contact komen met schoeisel waarmee u over mogelijk besmet terrein heeft gelopen
  • Aangezien stekende insecten ook een rol kunnen spelen in de verspreiding, kan een goede insectenbestrijding ook bijdragen aan vermindering van het risico.

Vaccinatie op de praktijk of bij de Dierenspeciaalzaak de Jumper te Stadskanaal. Vanwege de korte houdbaarheid na het aanprikken van het nieuwe RHD -2 vaccin kunt u uw konijn enkel laten vaccineren op de speciale konijnenspreekuren. Hierbij is ook rekening gehouden met de eventuele herhaling van de vaccinatie. De speciale konijnenspreekuren zijn: donderdag 11 april, donderdag 9 mei tussen 19 en 20 uur!

LET OP: bovenstaande data zijn de enige avonden van dit voorjaar/zomer!

Voor de herhaling na 6 maanden wordt ter zijner tijd nog een datum gepland.

Voor enkel de vaccinatie tegen Myxomatose en RHD-1 kunt u het gehele jaar terecht op de praktijk of op de donderdag avond tussen 19 en 20 uur in de Jumper te Stadskanaal. Dit bij voorkeur op afspraak !

Maand van het gebit

Veel praktijken plannen de maand van het gebit in februari. Wij doen dat net even anders, namelijk in de maand maart.

Dit betekent dat bij ons de gehele maand maart extra aandacht uitgaat naar de controle van de conditie en eventuele behandeling van het gebit van uw hond en/of kat.

Dit betekent voor u:

  • GRATIS gebitscontrole (enkel mogelijk op afspraak!)
  • 10% korting op een gebitsbehandeling
  • 10% korting op gebitsartikelen bijvoorbeeld: tandenborstels en tandpasta

Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken, dan mag u zich melden aan de balie van onze praktijk. Maar u kunt ook bellen of mailen voor meer informatie.

Te Koop ?

Het pand van Dierenartsenpraktijk Stadskanaal staat inderdaad te koop.

Maar dat betekent niet dat de praktijk stopt ! Alleen er zijn plannen om te verhuizen naar een groter pand met meer parkeermogelijkheden ! Helaas kunnen we daar nog niets over mededelen. Zodra er meer bekend is maken we dat natuurlijk kenbaar.

We hopen u in de toekomst in een nieuwer pand nog beter van dienst te kunnen zijn.

Privacy Beleid (AVG)

Privacy beleid

In Europa is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. En vanaf 25 mei 2018 worden alle organisaties en bedrijven hierop gecontroleerd. Ook een dierenartsenpraktijk die gegevens van personen bewaart is verplicht hieraan te voldoen.

Langs deze weg stellen wij u op de hoogte van wat wij aan gegevens van u in ons bestand bewaren en  waarvoor wij ze gebruiken.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres (hierna te noemen NAW).Deze hebben wij nodig om uw huisdier te kunnen behandelen en er een dossier van op te bouwen. Tevens hebben wij deze nodig om u op de hoogte te houden als uw huisdier bij ons verblijft of als we met u een uitslag of behandeling willen bespreken.
Ook gebruiken wij uw gegevens om u eventueel facturen en als u toestemming heeft gegeven herhalingsoproepen en nieuwsbrieven te sturen.
Al deze handelingen zullen in het teken staan van uw huisdier.

– Uw gegevens en die van uw dier zullen wij gebruiken om digitaal gegevens uit te wisselen tussen andere dieren-zorgverleners en ons, dit alleen in overleg en met toestemming van u.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een verwijzing of enkel bij het benaderen van een specialist voor overleg. Dit gebeurt enkel met toestemming van u.

– Uw NAW gegevens en de gegevens van uw dieren worden 7 jaar na uw laatste contact met ons permanent uit ons systeem verwijderd. Dit betreft alle gegevens ook eventuele röntgenfoto’s en bloeduitslagen ( deze laatst genoemde zaken kunnen na 5 jaar al gewist worden).

– Als u uw factuur contant of per pin betaalt hebben wij uw bankrekeningnummer niet, als u uw factuur per bank betaalt is uw rekeningnummer bij ons bekend, wij slaan uw rekeningnummer echter niet op in ons patiënten systeem.

– Uw diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners als laboratoria, humane apotheek, verwijsadressen voor zorg  en farmaceuten als we speciaal voor uw dier medicijnen of onderzoeken moeten aanvragen, dit gaat natuurlijk in overleg en met toestemming van u voor zowel de aanvraag als de bewuste partij.  Medicijnen moeten soms expliciet op naam van patiënt en eigenaar besteld worden en daar worden uw gegevens voor gebruikt. Te onderzoeken patiënten materiaal gaat met vermelding van uw NAW gegevens en de gegevens van uw dier naar laboratoria. Ons patiënten systeem is nodig om alles van uw dier te registreren en een gedegen dossier op te bouwen.

– Als wij uw dier op uw verzoek voorzien van een chip geeft u daarmee toestemming de afgesproken NAW gegevens door te geven aan de Nederlandse Databank voor gezelschapsdieren zodat uw dier op uw naam geregistreerd wordt. Met de NDG sluiten wij een verwerkingsovereenkomst.

– Wij doen onze uiterste best uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Daarvoor sluiten wij overeenkomsten met onze partners zodat zij ook hun uiterste best doen uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onze systemen zijn voorzien van virusbescherming en wachtwoorden zodat inzage in ons systeem zo goed mogelijk beveiligd is.

– Wij werken volgens de algemene voorwaarden van de KNMVD

Met in behandeling geven van uw dier geeft u aan kennisgenomen te hebben van bovenstaande en uw toestemming te verlenen om uw gegevens op deze manier te gebruiken en te bewaren door Dierenartsenpraktijk Stadskanaal.

 

Huisdieren Zorg Plan

U kunt bij ons een Huisdieren Zorg Plan afsluiten voor uw hond of kat ! Het plan is gericht op alle preventieve zorg voor uw huisdier. Het is geen verzekering ! Er worden ook geen uitzonderingen gemaakt op ras, leeftijd en aandoeningen. Elke hond en kat mag mee doen!

Houdt huisdieren gezond 1

Wat houdt het in ? U betaalt per maand een vast bedrag en krijgt daarvoor alle worm – en vlo – en teek behandelingen mee voor 3 maanden. Na 3 maanden krijgt u een bericht dat er weer nieuwe ontworming en vlooienmiddelen klaar liggen ! Ook de jaarlijkse vaccinatie zit in het plan en een extra gezondheidscheck door de dierenarts. Verder krijgt u 10% korting op alle diensten, behandelingen en voer (behalve de medicijnen). Dus elke operatie en consult betekent 10 % korting !

Hoe makkelijk en fijn is het dat wij zorgen voor een goede vlo – en wormbehandeling en 2 x per jaar uw hond en kat controleren ? U hoeft nergens om te denken, wij sturen u een bericht wanneer uw hond en kat weer toe zijn aan een controle en behandeling. U bent goedkoper uit dan dat u de vaccinaties en vlo- en wormbehandelingen apart gaat betalen. Daarnaast betaalt u gespreid over het jaar.

Dit zijn de plannen (aangepaste tarieven voor nieuw aangesloten plannen in verband met de BTW-verhoging):

*Kat 

*Hond tot 10 kg

*Hond 10-25 kg

*Hond 25-50 kg

*Hond 50-75 kg

Voor vragen, opmerkingen en de plannen kunt u terecht aan de balie. Ook telefonisch en per mail beantwoorden we uw vragen.

Nieuwe bloedanalyse en Progesteron bepaling hond

In begin 2018 hebben wij nieuwe bloedanalyse apparatuur aangeschaft op de praktijk. We hebben nu de beschikking over de modernste apparatuur. Daarmee kunnen we meer onderzoek op de praktijk doen. Zo heeft u als eigenaar binnen 15 minuten een uitslag en kunnen we beter een diagnose en behandelplan opstellen. Ook is er goed contact met ons vaste laboratorium en kunnen we gebruik maken van hun expertise betreffende de interpretatie van de uitslag van het onderzoek. Met deze nieuwe apparatuur zijn in de toekomst ook gemakkelijk uitbreidingen van onderzoeken mogelijk. Kortom : we zijn zeer blij en het is een aanvulling in onze praktijk !

bloed analyse dierenarts

 

Vanaf april 2018 is het ook mogelijk progesteron te laten bepalen bij de hond.

Zo kunt u nog beter het geschikte moment voor dekking bepalen.

Het werkt zo : u komt met uw hond ’s morgens op het spreekuur. Wij nemen bloed af , verpakken dit in transportmateriaal en vragen dan aan u om dit naar het laboratorium te brengen. Helaas hebben we dit niet met een koerier kunnen regelen. Het voordeel is wel dat de uitslag ’s middags al bekend is en de kosten zijn erg laag.

Uitbreiding personeel !!

Inmiddels is het al weer even geleden. Sinds 1 januari 2018 werkt Laura van der Poel als para-veterinair in onze praktijk. Met veel enthousiasme en deskundigheid is zij een goede aanvulling op ons team!

Daarnaast is dierenarts Miriam van Stokrom vanaf 1 februari 2018 volledig werkzaam in onze praktijk. Ze heeft veel ervaring en is zeer deskundig. Met haar praktische aanpak past zij prima in ons team.

Door deze uitbreiding in personeel kunnen wij u nog vlotter en met voldoende tijd helpen.

Voorbereid op vakantie!

De zomer staat voor de deur. Wat uw vakantieplannen ook zijn: als u honden of katten heeft, is een goede voorbereiding belangrijk. Om u hierbij te helpen, kunt u bij ons terecht voor een Vakantie-APK. Deze handige folders zijn gratis af te halen en staan boordevol info over honden en katten en de vakantieperiode. Denk hierbij aan (Europese) wet- en regelgeving, pensiontips en info over parasieten. Bovendien staat er ook een handige checklist is, zodat u zeker weet dat u niets vergeet!

 

Gezondheidszaken

Ook voor eigenaren die hun hond of kat bij een oppas laten, biedt de Vakantie-APK uitkomst. Er staat een overzicht in met aandachtspunten voor de oppas, maar ook gezondheidszaken komen aan bod zoals voorlichting over vaccineren en parasieten.

 

Vlooien en teken

Het is belangrijk je huisdier tegen vlooien en teken te beschermen. Los van de gezondheidsrisico’s die deze parasieten met zich mee kunnen brengen, zijn ze ook vervelend voor het huisdier. En als je dan eenmaal vlooien hebt, duurt het 2-3 maanden voordat je er weer af bent. Voor huisdiereigenaren die hun hond of kat meenemen naar het buitenland, geldt nog eens het gevaar van exotische parasieten, zoals een hartwormmug of zandvlieg. Laat je daarom goed voorlichten!

 

vakantiegangers

Het tekenseizoen

De teek

 

Kleine, spinachtige parasiet met 8 poten. In hun levenscyclus vervellen ze 3 keer, waarbij ze iedere keer groter worden. Ze zijn het meest actief in vochtige jaargetijden, dus voorjaar en herfst. Ze kunnen goed tegen kou en kunnen daardoor tot ver in de winter en vroeg in het voorjaar gezien worden. In droge zomers met veel zon zijn ze weinig actief.

 

Teken komen voor in loofbos, struiken en kreupelhout. Wanneer een warmbloedig dier voorbij komt, laten ze zich vallen. Ze hechten zich vast aan de huid om bloed te zuigen. Dan zijn ze een paar millimeter groot, maar volgezogen zijn ze een centimeter.

 

Een tekenbeet geeft een rode, verdikte plek in de huid. De verdikking kan lang blijven. Ook is een overgevoeligheidsreactie mogelijk.

Vooral de mens is gevoelig voor de ziekte van Lyme. Voornamelijk de Ixodus ricinusteek brengt deze ziekte, veroorzaakt door de bacterie Borrelia, over. De bacterie wordt pas 24 – 48 uur na aanhechting overgedragen aan de gastheer. In Nederland is 15 – 20% van de teken hiermee besmet. Bij de hond wordt deze ziekte een enkele keer vastgesteld. Honden en katten zijn minder gevoelig voor Lyme, omdat veel van onze huisdieren wel antilichamen hebben tegen Borrelia en daardoor meestal niet ziek worden.

Ziekteverschijnselen van Lyme kunnen zijn: sloomheid, kreupelheid ten gevolge van gewrichtsontstekingen en soms koorts. De bacterie is goed te bestrijden, maar wanneer het te lang duurt voordat de ziekte erkend word kunnen de verschijnselen blijvend zijn.

Naast Lyme kunnen teken ook Babesia en Ehrlichia met zich meebrengen, maar deze besmetting vind voornamelijk buiten Nederland plaats.

 

Om te voorkomen dat een huisdier door een teek gebeten wordt of om te zorgen dat een teek na aanhechten snel sterft en loslaat, zijn er verschillende middelen. Namelijk: tekenbanden met een teek werende– werking of pipetten en tabletten met een teek dodende–werking.

Preventie is het beste tegen teken, maar een dagelijkse tekencontrole is heel zinvol. Op die manier kunnen ze al vroeg verwijderd worden. Ze hechten zich vooral op warme delen van het lichaam, namelijk: onder de oren en in de oksel.tekentangen-veilig-en-makkelijk-teken-verwijderenindex

Voor het verwijderen van teken bestaan een aantal hulpmiddelen: de tekentang en tekenhaak.

 

Bij het verwijderen van een teek is het belangrijk dat de teek niet wordt beschadigd, dit betekend: niet aan trekken of draaien en de teek mag niet worden geplet of samengeknepen. Hierdoor kan hij zijn maaginhoud legen, waardoor het besmettingsgevaar groter wordt. Om die reden is het ook goed de teek niet met alcohol of olie te behandelen.

De teek moet zo dicht mogelijk op de huid worden verwijderd, daarna moet de huid worden ontsmet.2

Soms lukt het niet om de teek er helemaal uit te krijgen; er blijft dan een klein puntje zitten. Dit kan een kleine ontsteking geven. Het is verstandig dit wondje een paar keer per dag te ontsmetten totdat het puntje er na een paar dagen vanzelf uitkomt.

 

tick-remover-uitleg-300x283

Help de ‘foute fokker’ op te sporen!

Een ieder die een pup koopt wil een gezonde, lieve en goed gesocialiseerde pup. Een goede fokker kan hierin veel betekenen. Wanneer u van plan bent om een pup te kopen is het verstandig om op een aantal dingen te letten, zoals: het gedrag, de gezondheid en de manier waarop de dieren gefokt zijn of gehouden worden. Ook is het erg belangrijk dat de fokker rustig de tijd neemt om uw vragen te beantwoorden.'foute fokker' facebook

Hieronder staat een link van de website van de LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) met daarop de puppy-checklist. In deze puppy-checklist zijn de belangrijkste zaken opgenoemd. Lees deze goed door. U kunt eventueel het PDF-bestand (op de site rechts) downloaden. Ook kunt u de checklist, op de laatste pagina, uitprinten en meenemen als u bij een pup gaat kijken.

 

http://licg.nl/62w/praktisch/hond/aanschaf-en-verzorging/de-puppy-checklist.html

Mocht u vragen hebben over of aan de hand van de puppy-checklist, mag u ons bellen of mailen.

 

 

« Older Entries