Privacy beleid

In Europa is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. En vanaf 25 mei 2018 worden alle organisaties en bedrijven hierop gecontroleerd. Ook een dierenartsenpraktijk die gegevens van personen bewaart is verplicht hieraan te voldoen.

Langs deze weg stellen wij u op de hoogte van wat wij aan gegevens van u in ons bestand bewaren en  waarvoor wij ze gebruiken.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres (hierna te noemen NAW).Deze hebben wij nodig om uw huisdier te kunnen behandelen en er een dossier van op te bouwen. Tevens hebben wij deze nodig om u op de hoogte te houden als uw huisdier bij ons verblijft of als we met u een uitslag of behandeling willen bespreken.
Ook gebruiken wij uw gegevens om u eventueel facturen en als u toestemming heeft gegeven herhalingsoproepen en nieuwsbrieven te sturen.
Al deze handelingen zullen in het teken staan van uw huisdier.

– Uw gegevens en die van uw dier zullen wij gebruiken om digitaal gegevens uit te wisselen tussen andere dieren-zorgverleners en ons, dit alleen in overleg en met toestemming van u.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een verwijzing of enkel bij het benaderen van een specialist voor overleg. Dit gebeurt enkel met toestemming van u.

– Uw NAW gegevens en de gegevens van uw dieren worden 7 jaar na uw laatste contact met ons permanent uit ons systeem verwijderd. Dit betreft alle gegevens ook eventuele röntgenfoto’s en bloeduitslagen ( deze laatst genoemde zaken kunnen na 5 jaar al gewist worden).

– Als u uw factuur contant of per pin betaalt hebben wij uw bankrekeningnummer niet, als u uw factuur per bank betaalt is uw rekeningnummer bij ons bekend, wij slaan uw rekeningnummer echter niet op in ons patiënten systeem.

– Uw diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners als laboratoria, humane apotheek, verwijsadressen voor zorg  en farmaceuten als we speciaal voor uw dier medicijnen of onderzoeken moeten aanvragen, dit gaat natuurlijk in overleg en met toestemming van u voor zowel de aanvraag als de bewuste partij.  Medicijnen moeten soms expliciet op naam van patiënt en eigenaar besteld worden en daar worden uw gegevens voor gebruikt. Te onderzoeken patiënten materiaal gaat met vermelding van uw NAW gegevens en de gegevens van uw dier naar laboratoria. Ons patiënten systeem is nodig om alles van uw dier te registreren en een gedegen dossier op te bouwen.

– Als wij uw dier op uw verzoek voorzien van een chip geeft u daarmee toestemming de afgesproken NAW gegevens door te geven aan de Nederlandse Databank voor gezelschapsdieren zodat uw dier op uw naam geregistreerd wordt. Met de NDG sluiten wij een verwerkingsovereenkomst.

– Wij doen onze uiterste best uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Daarvoor sluiten wij overeenkomsten met onze partners zodat zij ook hun uiterste best doen uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onze systemen zijn voorzien van virusbescherming en wachtwoorden zodat inzage in ons systeem zo goed mogelijk beveiligd is.

– Wij werken volgens de algemene voorwaarden van de KNMVD

Met in behandeling geven van uw dier geeft u aan kennisgenomen te hebben van bovenstaande en uw toestemming te verlenen om uw gegevens op deze manier te gebruiken en te bewaren door Dierenartsenpraktijk Stadskanaal.